เมื่อเรารักโลก โลกก็จะรักและดูแลโอบกอดเรา …..
#April22 #วันคุ้มครองโลกEarthDay
ดูแลโลก เพื่อให้โลก … ดูแลเราต่อไป …
6 วิธี ช่วยให้เราคุ้มครองโลกได้ง่ายๆ

#เลิกใช้พลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(Single Use Plastic)
ลดทรัพยากรของชาติและพลังงานที่ใช้ในการผลิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยถูกผ้าปิ่นโตที่ใช้ซ้ำได้

#ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเท่าที่มีหรือนำกลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

#ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การปลูกต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดฝุ่นละออง และยังช่วยให้บรรยากาศของโลกสดชื่นขึ้นด้วย

#ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้พลาสติกและโฟม

#ลดปริมาณการสร้างขยะด้วยหลัก 3R
ใช้หลักการ 3R เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือรีไซเคิล (Recycle)

#แยกขยะก่อนทิ้ง
ขยะถูกนำกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล นำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ช่วยลดขยะที่จะต้องนำไปกำจัดน้อยลง ช่วยลดภาวะให้โลก

ถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาดูแลธรรมชาติเพื่อพวกเราทุกคน เพื่อสังคมของพวกเรา คุ้มครองโลก ให้บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน …..