ลมหนาวมาเเล้ว

มาป้องกัน เเละดูเเลสุขภาพกันเถอะ

หลายๆ คนอาจเริ่มรู้สึกถึงลมหนาวที่กำลังพัดมาทางนี้เเล้ว
วันนี้เพื่อนชุมชนขอนำเสนอวิธีป้องกัน เเละดูเเลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนี้ที่กำลังจะมา
สภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพได้

3 โรคพึงระวังที่มักจะตรวจพบบ่อยๆ ในหน้าหนาว
1.โรคไข้หวัดใหญ่
การติดต่อ : โดยการไอ จาม รดกัน
วิธีป้องกัน : ไม่ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย การไปอยู่ในพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ เเละสวมหน้ากากอนามัย
2.โรคมือ เท้า ปาก
การติดต่อ : เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางปาก โดยติดมากับมือหรือการหยิบจับของเล่นของเด็ก รวมถึงการไอจามรดกัน
วิธีป้องกัน : หมั่นล้างมือก่อน-หลัง รับประทานอาหาร ขับถ่าย
เเละหลังจากการเล่นของเล่น
3.โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในเด็ก
การติดต่อ : การรับประทานอาหารเเละ น้ำที่ปนเปื้อนไวรัสโรต้า
วิธีป้องกัน : ดื่มน้ำสะอาด ทานอาหารปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร เเละทุกครั้งหลังขับถ่าย
ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าในเด็ก


อีก 2 เรื่อง ด้วยความห่วงใย ในหน้าหนาวนี้
ทุกคนควรเฝ้าระวัง
1. ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สจะเผาไหม้ออกซิเจน
เพื่อทำความร้อน เเละผลิตคาร์บอนมอนออกไซด์
เมื่อสูดดมเข้าร่างกายจะขาดออกซิเจน
ทำให้มีอาการวิงเวียนศรีษะ หายใจลำบาก
อาเจียน หมดสติ เเละอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
2.ภัยจากการจราจรทางถนน
เนื่องจากทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะที่ลดลงเมื่อมีหมอกน้ำค้าง
ควรระมัดระวังในการขับขี่ ตรวจสอบยานพาหนะก่อนออกเดินทาง
โดยเฉพาะไฟหน้า เเละไฟท้าย ศึกษาเส้นทาง
ลดความเร็วลงตามความเหมาะสม

ขอบคุณที่มา กรมควบคุมโรค