“5 สิ่งที่ควรทำ

เพื่อเตรียมตัวสูงวัย อย่างมีคุณภาพ”

เหลืออีกเพียง 4 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งก็คือ เราจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% หรือคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 13.4 ล้านคน
นั่นแปลว่าเราจะต้องมี “คนป่วย” มากขึ้นตามสัจธรรมธรรมชาติ

แต่สิ่งที่น่ากังวลมากคือ สาเหตุการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สั่งสมมาตลอดของเราเอง! เกิดเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ซึ่งก็มักจะเรื้อรัง หรือเรียกกันว่า โรค NCDs” (Non-communicable diseases)

ซึ่งเป็นโรคที่เราค่อยๆ สะสมความเสี่ยง จากการใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นโรคฮิต 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 2.กลุ่มโรคเบาหวาน 3.กลุ่มโรคมะเร็ง และ 4.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ในอนาคตอันใกล้นี้ คุณอยากเป็นผู้สูงอายุแบบไหน? อยากสูงอายุอย่างมีคุณภาพหรือไม่?
ฉะนั้นวันนี้คุณอาจถอดสลักระเบิดเวลาตัวคุณเองได้ทัน
มาเริ่มต้นวางแผนเพื่อเตรียมตัว “สูงวัย” อย่างมีคุณภาพกันเถอะ ด้วย 5 วิธีนี้

1. ดูแลอาหารและพฤติกรรม ไม่หวาน ไม่เค็ม ไม่มัน ไม่เหล้า ไม่บุหรี่ ลดความเสี่ยงเป็นคนแก่ติดเตียง

2. ออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกันสารพัดโรค NCDs โดยเฉพาะคนโสดที่ไม่มีใครดูแล

3. เก็บออมเงินทอง สำหรับใช้จ่ายในชีวิตบั้นปลาย เพราะแก่แล้วไม่มีแรงทำงาน

4. หมั่นทำงานจิตอาสา ความสุขจากการเป็นผู้ให้ จะช่วยให้ “สูงวัย” อย่างเบิกบาน

5. เตรียมบ้านให้พร้อมกับวัย บ้านสวยไม่พอ ต้องอำนวยความสะดวกให้ด้วย ทั้งการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสมกับสรีระของผู้สูงวัย การดูเเลความปลอดภัยที่ดี

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ คือ สูงวัยอย่างมีความสุข ด้วยมีสุขภาพแข็งแรง สร้างประโยชน์ให้สังคม และพึ่งตนเองได้ เเล้วหันมาดูเเลผู้สูงวัยที่บ้านกันนะครับ

ขอบคุณที่มา เเพทย์อาสา