“กังหัน…”

“กังหัน” ที่เรารู้จักกัน มีหน้าตาหลากหลาย เเต่หลายอาจไม่เคยรู้ว่า เจ้ากังหันลม สามารถสร้างพลังงานอย่างอื่นให้ได้นะ…

กังหันลมเพื่อสูบน้ำ หรือ Wind Turbine for Pumping
ปัจจุบันใช้ด้วยกัน 2 เเบบ คือ กังหันลมเเบบสูบชัก เป็นกังหันลมชนิดหลายใบ ส่วนใหญ่ใช้ในการสูบน้ำออกจากบ่อ
หนองน้ำ เเละ แหล่งน้ำที่มีความลึกไม่มาก เพื่อใช้ในการเกษตร ทำนาเกลือ เเละอุปโภคบริโภค มีความสามารถในการยกหรือดูดน้ำในระยะที่สูงกว่า กังหันลมเเบบระหัด

กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า หรือ Wind Turbine for Electric
เป็นกังหันลมที่อาศัยลมหมุน “ใบพัด” ของกังหันที่ติดอยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับ ความเร็วของลม ความยาวใบพัด เเละสถานที่ตั้งกังหัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ต่างๆ เพื่อให้ได้กำลังงานพลังงานเเละมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบคูรที่มา เว็บไซต์ ฝ่ายพัฒนาเเละอนุรักษ์พลังงาน