“ใช้เฟซชีลด์ (Face Shield) ผิด ชีวิตเปลี่ยน”

🚨ใช้เฟซชีลด์ (Face Shield) ผิด ชีวิตเปลี่ยนเเน่นอนครับ
เพราะอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ได้

การจะป้องกันฝอยละอองขนาด 5 ไมครอน
ที่ไวรัสโควิด-19 เกาะอยู่นั้นต้องป้องกันทุก
ทิศทางเสมอ ไม่มีข้อยกเว้น


เมื่อเรารู้ว่า ไวรัสเข้าสู่ร่างกายทาง ตา จมูก และปาก เราจึงได้ส่งเสริมการใช้หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
แต่เราฉุกคิดไหมว่า หน้ากากอนามัยปกป้องเพียงจมูกและปาก แต่กลับปล่อยทิ้งดวงตาและใบหน้าเหนือหน้ากากอย่างเปิดเผย ไวรัสที่ติดมากับละอองฝอยของสารคัดหลั่ง สามารถผ่านเข้าไปในดวงตาหรือตกค้างที่ผิวหน้า ซึ่งหากเราขยี้ตา, ขยับหน้ากาก หรือสัมผัสใบหน้าแล้วหยิบอาหารเข้าปาก ไวรัสก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้
ระหว่างนี้ ถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้ว ก็ควรใส่ Face Shield เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการ “รับ” เชื้อไวรัส

ถ้าเราไม่มีหน้ากากอนามัย หรือหาซื้อไม่ได้ หรือไม่สะดวกในการใส่หน้ากากอนามัย ก็ควรซื้อหรือทำ Face Shield เองไว้ใช้ โดยดูวิธีทำจากคลิปใน Youtube ซึ่งมีอยู่มากมาย
วันนี้เรามาดูวีธีการใช้ที่ป้องกันใบหน้าที่ถูกต้อง
กันดีกว่าครับ

ที่มา ผศ.นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ