การ์ดห้ามตกเด็ดขาด!!

ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส #COVID19
จะดีขึ้นอย่างมาก แต่เรายังคงต้องเฝ้าระวัง และป้องกันตนเองอยู่เสมอ ไม่ควรประมาท
เมื่อทุกอย่างจะกลายมาเป็น“ความปกติรูปแบบใหม่”
กับ 8 วิธีนี้

งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
งดรวมกลุ่มสังสรรค์ หรือกิจกรรมต่างๆ
สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนจะออกจากบ้านทุกครั้ง
หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
ไม่เอามือสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะ ตา จมูก ปาก
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ
ใช้ช้อนส่วนตัว ไม่ใช้รวมกับผู้อื่น
เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร

💪เพียงเพื่อน ๆ ตั้งการ์ดในการป้องกันโควิด-19 ด้วย การดำเนินชีวิตกับ 8 วิธีนี้ ก็จะทำให้เพื่อน ๆ ห่างไกล และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้