ประกาศยกเลิกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่่เพื่อนชุมชน ประกาศยกเลิกกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส สมาคมเพื่อนชุมชนได้คำนึงถึงความปลอดภัยขอผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน ออกไปยังไม่มีกำหนด และถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจะกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนให้ทราบอีกครั้ง ต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้

สมาคมเพื่อนชุมชน