พิธีลงนามร่วมมือ MOU รุ่นที่5/2563

พิธีลงนามร่วมมือ MOU รุ่นที่5/2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงเเรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง