6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกล COVID-19

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แนะ 6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโควิด-19 (Covid-19) และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่าง ๆ ย้ำ ที่สำคัญไม่ควรตื่นตระหนกเกินไปและติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ล้างมือให้บ่อย
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่(อย่างน้อย 20 วินาที) หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
ควรสวมหน้ากากอนามัย
เมื่อต้องเดินทางออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ไม่ขยี้ตา เเคะจมูก
ไม่ใช้มือจับตา ปาก เเละจมูก โดยที่ยังไม่ได้ล้างมือให้สะอาด


หลีกเลี่ยงการอยู่ที่แออัด มีผู้ป่วย
อย่าออกไปในที่ที่มีผู้คนมากๆ หรือเข้าใกล้คนที่มีอาการไอ จาม
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ควรฉีดป้องกันไว้หากเป็นกลุ่มเสี่ยง
เเละที่สำคัญ
ออกกำลังกายเป็นประจำ
ออกกำลังกายเเละพักผ่อนให้เพียงพอ

ขอบคุณที่มา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)