เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ “เที่ยวคลีน”

ปัจจุบันการท่องเที่ยวพักแรมกางเตนท์กำลังเป็นกระเเส
การท่องเที่ยวที่คนเริ่มกลับมานิยมอีกครั้ง
ก่อนเดินทาง เตรียมตัวเที่ยวคลีนได้ด้วย การเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อม เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทัพเพอร์แวร์ขนาดเล็กก็สามารถนำมาใช้แทนจานแบ่งได้ อย่าลืมหยิบขวดน้ำพกพาติดตัวไปด้วย เพียงเท่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจานและแก้วกระดาษเข้าไปใช้ให้ธรรมชาติหนักใจอีกต่อไป การใช้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกภายในอุทยานแห่งชาติ สิ่งเหล่านี้คือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่สร้างปริมาณขยะ
มหาศาล และอีกหนึ่งคลาสสิคไอเท็มที่ควรมีติดตัวคือ ถุงผ้า นำของจากเหล่าร้านค้าและร้านสะดวกซื้อมาใส่ในถุงผ้า
ของคุณแทนการใช้ถุงพลาสติกก็ช่วยโลกได้มากแน่นอน ด้านเครื่องดื่มที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก หากจะนำเข้าไป ควรเลือกแบบที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด และเมื่อนำเข้าไปในบริเวณอุทยานแห่งชาติแล้ว ไม่ควรทิ้งขยะเรี่ยราด ควรนำออกมาทิ้งให้ถูกถังและถูกที่

นอกจากคุณจะเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อเที่ยวอย่างเต็มที่แล้ว ยังเป็นผู้นำเทรนด์ให้ผู้อื่นได้ เที่ยวคลีน เที่ยวอย่างไร้ขยะ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย!!

ที่มา https://mgronline.com/greeninnovation