ประกาศรายชื่อ ถ่ายภาพ เล่าเรื่องเมืองของฉัน

ประกาศรายชื่อ ถ่ายภาพ เล่าเรื่องเมืองของฉัน

ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ แสงตะวันหลงธารา
ที่แห่งนี้คืออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเป็นแหล่งสถานที่ชาวประมงมาหาปลา กุ้งและหอย สามารถนำมาเป็นอาหารและนำไปขาย เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่และยังเป็นสถานที่พักผ่อนสวยงามตามธรรมชาติ.
นางสาวณัฐวรรณ แซ่เล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อภาพ ‘สองเท้าที่ก้าวเดิน’ สถานที่ “แหลมแม่พิมพ์”
หาดทรายที่เนียนละเอียด คลื่นทะเลที่เงียบสงบ และแสงแดดยามเย็นที่อบอุ่น ช่วงเวลานำพาให้เราค่อยๆเติบโตขึ้น ทำให้การก้าวเดินของเราในแต่ละครั้งนั้น เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันก็ตาม
นางสาวมนต์สินี บุญโต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อภาพ : ลำน้ำแห่งชีวิตถิ่นคนระยอง
ปากน้ำระยอง แม่น้ำที่เป็นชีวิตของคนระยอง ยาวคู่ขนานกับทะเล และยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม เห็นแค่เงา
ชาวระยองต้องรู้ว่าที่ใด
นายสุทธิเกียรติ จันทคัต

รางวัลชมเชย 3 รางวัล
1. ชื่อภาพ “เรือชีวิต”
เรือเปรียบเสมือนเรือพ่อ เรือแม่ ผู้ให้ชีวิตสร้างรายได้ให้แก่ผู้คน คอยคุ้มครองรักษาเวลาออกทะเล หน้าที่ของเราจึงต้องค่อยดูแล ซ่อมแซมและรักษาให้อยู่เคียงข้างวิถีของชาวประมงสืบไป ด้วยวิถีภูมิปัญญาต่อเรือแบบดังเดิมที่สืบสานมายาวนาน
นางสาวชนากานต์ ขำทับทิม

2. ชื่อภาพ “อรุณเบิกฟ้า นกกาไม่ได้บิน”
แสงอรุณยามเช้า บอกเล่าเรื่องราวความสุขในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มหนึ่ง สะท้อนวิถีชีวิตของชาวประมง
กับเรือคู่ใจ ที่เคารพและศรัทธา
นางสาวนภสร พรมหาชัย

3.ชื่อภาพ ‘มุมมอง’ สถานที่: อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
เราทุกคนล้วนมีมุมมองที่แตกต่างกัน เมื่อเราท้อ หรือสิ้นหวัง เราก็แค่หาสถานที่สักแห่งหนึ่ง นั่งลง และมองออกไปให้ไกลจนสุดสายตา แล้วบอกกับตัวเองว่า ช่วงเวลานี้ มันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกแย่ๆเพียงช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไป และยังคงเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
นางสาวมนต์สินี บุญโต

ประเภท ประชาชนทั่วไป


รางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ “วิธีชาวประมงในเขตโรงงาน“ สถานที่ : ประมงเรือเล็ก หนองแฟบ จ.ระยอง
ถ้าใครถามว่าที่นี่ที่ไหน คงไม่มีใครเชื่อว่า ประมงเรือเล็กแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลในเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่มีโรงงานมากมาย ที่แห่งนี้ทำให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนเก่าแก่ และความสมัยใหม่ในโรงงานอุตสาหรรมที่อยู่ร่วมกันได้อยากลงตัว
นางสาวณัฏฐณิชา เหลืองสอาดกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อภาพ “ออกไปหายใจ”
ออกจากโลกโซเชี่ยลมาเซลฟี่กับโลกเขียวๆ ออกไปสัมผัสธรรมชาติและสูดอากาศให้เต็มปอด
ที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
นายพรเทพ ขาวจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
ชื่อภาพ แสงทอง “สุข” ที่ทรายทอง
ภาพบรรยากาศความสุขยามเย็นเมื่อดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าที่หาดทรายทอง
นาย ภานุพงษ์ วงษ์จันทร์

รางวัลชมเชย 3 รางวัล
1. ชื่อภาพ “ชาวประมง”
คำบรรยาย วิถีชีวิตที่ยังคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ระยองอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนและเนินเขา เป็นแหล่งอาหารทะเล มีสวนผลไม้และพืชไร่นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ
นางสาวอิสรีย์ เหลืองอิงคะสุต

2. ชื่อภาพ “ชมวิวเขาห้วยมะหาด” เส้นทางสำหรับนักวิ่งหรือนักปั่นจักยาน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิ่งขึ้นเนินวัดใจหรือเนินแผ่หลาแล้วขึ้นไปจุดชมวิวเขาห้วยมะหาดจะรู้ว่าอากาศที่ระยองฟินไม่แพ้ภาคเหนือเลยทีเดียว
นางสาวชมพูนุท ทรัพย์สวัสดิ์ส่งภาพ

3. ชื่อภาพ : วิถีชีวิตริมอ่าง
สถานที่ที่ผมได้ไปถ่ายภาพนั้นคืออ่างเก็บน้ำดอกกรายซึ่งเป็นสถานที่เเห่งความทรงจำของใคหลายๆ คนเเละเป็นสถานที่สวยงามเเละหน้าจดจำ.
นายอดิศร โคนาบาล

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ได้แก่
ชื่อภาพ แสงตะวันหลงธารา
ที่แห่งนี้คืออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเป็นแหล่งสถานที่ชาวประมงมาหาปลา กุ้งและหอย สามารถนำมาเป็นอาหารและนำไปขาย เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่และยังเป็นสถานที่พักผ่อนสวยงามตามธรรมชาติ.
นางสาวณัฐวรรณ แซ่เล้า

ผู้ที่ได้รับรางวัล ทีมงานจะประสานงานกลับไป……