เตรียมจัดกระเป๋าไป “ทะเล” กันดีกว่า

หน้าหนาวหนีภูเขามาเที่ยวชมน้ำทะเลสีสันสดใส
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มาเที่ยวทะเลกันดีกว่า
เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทะเลสวย และน้ำใสที่สุด

มาดูสิ่งของที่ควรพกใส่กระเป๋าไปทะเลกันดีกว่า
ว่าควรมีอะไรไปบ้างค่ะ

ที่มา
https://m.hotelsthailand.com/travel-guide/infographic/summer-travel-tips.html