Coz We Are Family เพื่อนชุมชน

#ข่าวด้านการศึกษา_สมาคมเพื่อนชุมชน วันนี้จะพาไปชมคลิปวีดีโอ พิธีมอบทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชนรุ่นที่ 8 ปี 2561 พร้อมด้วยกิจกรรม “Coz We Are Family ตั้งแต่ นักศึกษาทุน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 8 ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เต็มไปด้วยความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกัน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา….