โครงการ V-Camp ปี 2562

#ข่าวสมาคมเพื่อนชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม เพื่อนชุมชนคนอาชีวะ หรือ CPA V-Camp