โครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้นำผลงานของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ 5 จาก 8 กลุ่ม ในโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562 มานำเสนอ (โดย VTR จากน้องๆธรรมศาสตร๋โมเดล)

ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนบ้านมาบข่า หมู่ 5 ตำบลมาบข่า

ผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกเผากากหมู น้ำพริกเผากุ้งกากหมูปรุงรส

บริิษัทพี่เลี้ยง : กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สนใจผลิตภัณฑ์ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่
FB: น้ำพริกอิเจ้

หรือ ติดต่อได้ที่
คุณทิพย์ โทรศัพท์ โทร. 081-9291744) หมู่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน