โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้นำผลงานของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ 8 จาก 8 กลุ่ม ในโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562 มานำเสนอ (โดย VTR จากน้องๆธรรมศาสตร๋โมเดล)

ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านฉาง

ผลิตภัณฑ์ : Handmade Crochet Bag

บริิษัทพี่เลี้ยง : กลุ่มบริษัท โกลว์
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สนใจผลิตภัณฑ์ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่
FB: PAVAN

หรือ ติดต่อได้ที่
(คุณสิริวรรณ โทร. 080-0959141) 109 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน