โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้นำผลงานของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ 6 จาก 8 กลุ่ม ในโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562 มานำเสนอ (โดย VTR จากน้องๆธรรมศาสตร๋โมเดล)

ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งต้นเลียบ หมู่ 4

ผลิตภัณฑ์ : แชมพู ครีมนวด Lip Scrub

บริิษัทพี่เลี้ยง : ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

สนใจผลิตภัณฑ์ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่
FB: Tonleab : Handmade Shampoo

หรือ ติดต่อได้ที่
(คุณบานชื่น กลีอิ่ม โทร. 086-1397068)
ม.4 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน