โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

#ข่าวด้านสังคม_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้ได้นำผลงานของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ 7 จาก 8 กลุ่ม ในโครงการ ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562 มานำเสนอ (โดย VTR จากน้องๆธรรมศาสตร๋โมเดล)

ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาโบสถ์

ผลิตภัณฑ์ : แคบหมู กะปิก้อนเคย

บริิษัทพี่เลี้ยง : บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สนใจผลิตภัณฑ์ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่
FB: ครัวเขาโบสถ์ – Kruakhaoboat

หรือ ติดต่อได้ที่
นางบุญชู ยิ่งยวด โทร. 081-4290745/
นางวรรณา ขำเจริญ โทร.081-4290745)
134 หมู่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

#โครงการธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่4_สมาคมเพื่อนชุมชน