สัมภาษณ์นักเรียนโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปีที่7

วันนี้แอดมินมีบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจากน้องๆนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปีที่ 7 ว่าน้องๆมีความคิดเห็นต่อโครงการนี้อย่างไรกันนะครับ #เพื่อนชุมชนติวเตอร์