พิธีเปิดโครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ

พิธีเปิดโครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ