พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

บรรยากาศส่วนหนึ่งของพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจพื้นที่มาบตาพุดคอมเพลกซ์ จังหวัดระยอง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” รุ่นที่ 4/2562 ระหว่างสมาคมเพื่อนชุมชนกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสักขีพยานร่วมลงนาม ภายในงานยังมีบูธผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนรุ่นที่ 4 ให้ผู้เข้าชมงานได้พูดคุยและซื้อของฝากกันด้วย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง