โครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองของฉัน”

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันโหวดใน โครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองของฉัน” 

ที่สะท้อนถึงการดำเนินชีวิตของชาวระยอง โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพถ่าย เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท 

วิธีการร่วมโหวตภาพถ่าย

  เลือกภาพที่ตัวเองชอบแล้วกดไลค์ภาพนั้นๆได้ทันทีถือเป็น 1 คะแนน ค่ะ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อคนระยอง หรือคนในพื้นที่ระยอง

แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.นักเรียน นิสิต นักศึกษา  2.ประชาชนทั่วไป

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ของจังหวัดระยอง สามารถสะท้อนถึงสถานที่สำคัญ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน การละเล่น ฯลฯ พร้อมตั้งชื่อภาพ แนวคิดของภาพ หรือคำบรรยายภาพสั้นๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด  ประกอบมาด้วย และส่งได้ไม่เกินคนละ 2ภาพ

การตัดสินและประกาศผล

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 และประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท ในวารสารเพื่อนชุมชน ฉบับที่ 33 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562 (ฉบับ E-magazine และฉบับพิมพ์) ทางเว็บไซต์สมาคมเพื่อชุมชน www.community.or.th และ Facebook : เพื่อนชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้นำ       ทักษะการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ต่างๆ สร้างสรรค์ภาพถ่ายอันงดงาม ในการนำเสนอเรื่องราวแง่มุมหลากหลายของจังหวัดระยอง

2. เพื่อให้สาธารณชน ได้รับรู้ถึงกิจกรรมของเพื่อนชุมชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวจังหวัดระยองมากขึ้น

3. เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะจากการประกวด เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของเพื่อนชุมชน

การตัดสินและประกาศผล

ตัดสินภาพถ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน และประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวด ประเภทละ 6 รางวัล 

(2 ประเภท รวม 12 รางวัล) จำนวน 12 ท่าน

รางวัล

ผู้ชนะการประกวด ทั้ง 2 ประเภท (นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)

รางวัลที่ 1-3 รางวัลชมเชย และรางวัล  Popular Vote (รวม 2 ประเภท 14 รางวัล) ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัล Popular Vote ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร