บ้านฉางนอกจากมีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม และใส สะอาด อาหารทะเลที่สดอร่อยแล้ว  สิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันเลย คือ เป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกสำคัญของจังหวัดระยอง   ซึ่งเมื่อใครเดินทางมาที่นี้เป็นต้องซื้อเป็นของขวัญ ของฝาก ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยทุกครั้ง

             เพราะที่ตำบลบ้านฉางมีหลายชุมชน ที่ผลิตผ้าบาติกเป็นอาชีพเสริม และสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ที่จะพาไปแนะนำในครั้งนี้   เป็น ฝีมือของสมาชิกศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉาง ที่มีชื่อแบรนว่า “แตนบาติก”  ซึ่งที่นี้เป็นทั้งแหล่งซื้อของฝากพื้นเมือง   และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผ้าบาติกให้ชุมชนอื่น ๆ ในขณะเดียวกันด้วย   โดย “คุณ ไพลิน  โด่งดัง” หรือที่เรียกกันว่า “พี่แตน”ประธานศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉาง เล่าว่า

“จุดเริ่มต้นก็เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านในละแวกนี้ทำผ้าบาติกชุมชนวัดบ้านฉาง ต่อมาเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน  ประกอบกับเวลานั้นมีกองทุนSMLเข้ามาสนับสนุน จึงทำให้มีแหล่งทุนดำเนินการสะดวกขึ้น จากที่เคยทำผ้าบาติกอย่างเดียวก็ขยายทำผ้ามัดย้อม  จักสานตะกร้า ผ้าด้นมือ  พวงกุญแจ   กระเป๋า  และการเพ้นเสื้อต่างๆ”

โดยคุณไพลินยังบอกอีกว่า จุดขายที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉาง แตกต่างจากที่อื่น คือ การทำผลิตภัณฑ์ “หนึ่งเดียวในโลก” หมายถึง การทำสินค้าเพียงชิ้นเดียวสำหรับลูกค้ารายนั้น ๆ เพื่อจะได้เกิดความภูมิใจ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดี และมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเสียงตอบรับกลับมาส่วนใหญ่จะชื่นชมในเรื่องการออกแบบ ซึ่งสมาชิกของทางศูนย์ฯได้รับความรู้จากวิทยากรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ในด้านการออกแบบ

นอกจากนี้ ในด้านของการตลาดประธานศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉางเล่าว่า นอกจากจะมีลูกค้าเดินทางมาที่ศูนย์ฯแล้ว ยังมีการเผยแพร่และจำหน่ายผ่านทางเฟสบุก และอินเตอร์เนตอีกทางหนึ่งด้วย   ส่วนอีกช่องทางที่เพิ่มขึ้นมาคือมีบริษัทสมาชิกของสมาคมเพื่อนชุมชนหลายบริษัทได้มาแนะนำว่า ควรนำไปจำหน่ายที่นั้น ที่นี้  ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดี ถือเป็นความร่วมมือที่พวกเราได้รับจากภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉางดำเนินการ และน่าชื่นชมอย่างหนึ่ง คือ การเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฟรีงานฝีมือสินค้าพื้นบ้านที่จำหน่ายอยู่ให้กับชุมชนใกล้เคียงด้วย อาทิ ชุมชนเนินกระปรอก สำนักท้อน  พลา และพะยูน เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แพร่หลายโดยไม่เก็บไว้คนเดียว

 สำหรับท่านที่สนใจอุดหนุนสินค้าชุมชนของศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชนวัดบ้านฉาง ตั้งอยู่เยื้องวัดบ้านฉาง เลขที่ 155 ม.5  ต.บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง โทรศัพท์ 086-1406699  “คุณ ไพลิน  โด่งดัง” หรือ “พี่แตน”ยินดีให้รายละเอียดตลอดเวลา…