#สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
ร่วมมือกันก่อตั้ง และจดทะเบียนเป็น สมาคมเพื่อนชุมชน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ มาบตาพุด ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมด้าน..
1. สุขภาพ
2. การศึกษา
3. สังคม
มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ จากภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับชุมชน พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเชิงนิเวศ โรงเรียนเชิงนิเวศ ศาสนสถานเชิงนิเวศ และเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน (Green City)
.
มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านทาง เว็บไซต์เพื่อนชุมชน
หรือ www.community.or.th

#ชาวระยอง พลาดข่าวสารดีๆ ไม่ได้เเน่นอน
– ข่าวการศึกษา เเจกทุนต่างๆ
– เกร็ดความรู้ด้านด่างๆ สุขภาพ สิ่งเเวดล้อม ความรู้ทั่วไปตามสถาณการณ์บ้านเมืองเรา
– วารสารเพื่อนชุมชน (อ่านฟรี!)
– ติวหนังสือออนไลน์ เพื่อการศึกษา

#สมาคมเพื่อนชุมชน #จังหวัดระยอง