“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับประเทศไทยในบ้านเรานั้น ได้พบเจอเผชิญกับปัญหา “ยาเสพติด” อยู่มาเป็นเวลานาน ซึ่งรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ก็ได้เร่งเห็นและ พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด
ปัญหาของยาเสพติด เกิดขึ้นทั้ง


1. ต่อตนเอง
2. ต่อครอบครัว
3. ต่อชุมชน

ตัวอย่างของยาเสพติดที่ควรระวัง
ยาบ้า (Amphetamine) เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกตื่นตัว มีเรี่ยวแรงมาก หัวใจเต้นเร็ว ส่งผลให้ความอึดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
เมื่อยาบ้าหมดฤทธิ์จะส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้รู้สึกทรมานมากจนต้องหายามาเสพอยู่เรื่อยๆ
อาการของผู้เสพติดยาบ้า ได้แก่ แขนขาผอมลีบ ใบหน้าดำคล้ำ อยู่ไม่นิ่ง กลิ่นตัวแรง ลมหายใจเหม็น และมีอาการสั่น
โทษของยาบ้าตามกฎหมาย แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ผลิตและนำเข้า ครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครองเพียงอย่างเดียว และเสพ แต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ก็มีโทษร้ายแรง ตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงขั้นประหารชีวิต

สารระเหย
ผลของสารระเหยมีตั้งแต่ภาวะพิษคล้ายแอลกอฮอลไปจนถึงประสาทหลอนชัดเจนขึ้นอยู่กับสาร และขนาดที่ใช้ ผู้ใช้สารระเหยบางคนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผลเป็นอันตรายของตัวทำละลายหรือแก๊ส หรือเนื่องจากสารเคมีอื่นที่ใชในผลิตภัณฑ์ที่สูด

เเละไอซ์
ยาไอซ์ มีชื่อทางเคมีว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่อยู่ในรูปเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ยาไอซ์มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า ดังนั้น เมื่อเสพแล้วจึงออกฤทธิ์เร็วและแรงกว่ายาบ้า

เห็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราร่วมมือร่วมใจกันคว่ำบาตรยาเสพติดด้วยโครงการต่าง ๆ กันขนาดนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตประเทศทั้งหลายก็ต้องช่วยกันอีกแรงด้วยนะจ๊ะ เพราะหากทุกฝ่ายในสังคมร่วมกัน อนาคตลูกหลานเหลนโหลนของเราคงจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหายาเสพติดอีก

ขอบคุณที่มา สำนักงาน ปปส.