สัมภาษณ์น้องๆที่ได้รางวัล Blogger & Ambassador Contest 2018

#ข่าวด้านกิจกรรม_สมาคมเพื่อนชุมชน

กิจกรรมการประกวดหา blogger และ ambassador หน้าใหม่ในงาน Blogger & Ambassador Contest 2018 ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ
แอดมินมีส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ของน้องๆที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ