สัมภาษณ์นักเรียนทุนเพื่อนชุมชน รุ่น 7

#ข่าวด้านการศึกษา_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้แอดมินมีบทสัมภาษณ์น้องกมลชนก กลั่นพิกุลทอง หนึ่งในนักเรียนทุนสมาคมเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 7 มาฝากกันถึงความรู้สึกและรายละเอียดเล็กน้อยที่ได้จากทุนนี้กันครับ