บรรยากาศงานแถลงข่าวสมาคมเพื่อนชุมชน ปีที่ 9

วันนี้แอดมินมีบรรยากาศส่วนหนึ่งของงาน แถลงข่าวของสมาคมเพื่อนชุมชน โดยใช้ชื่องานว่า “ก้าวสู่ปีที่9 ชวนเพื่อนก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31(สุขมวิท) กรุงเทพฯ โดยเป็นการแถลงข่าวของสมาคมถึงผลงานปีที่ผ่านมาและแผนงานต่อไปในอนาคต ภายในงานมีตัวแทนจากชุมชนและวิสาหกิจต่างๆมาร่วมงานจำนวนมาก