ชุมชนเกาะกก

#ข่าวสาร_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้อีก 1 ของความสำเร็จที่ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ ชุมชนเกาะกก พัฒนาจนทำให้เกิดเป็น วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ในเรื่องการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ทางด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เรามาฟังบทสัมภาษณ์จากประธานชุมชนกันเลยครับ

สามารถติดต่่อได้ที่ FB ชุมชนเกาะกก หรือ www.kohkokry.com