#กราบไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง

เจ้าแม่ทับทิม เป็นชื่อที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียกเทพธิดาแห่งมหาสมุทร ซึ่งเทพองค์นี้ก็คือ หลินโม่เหนียง ที่ได้ช่วยเหลือชาวทะเลภายหลังจากที่นางได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว เป็นที่กล่าวขานของชาวจีนที่อาศัยทำประมงอยู่ตลอดชายฝั่งทะเลจีนใต้ มาเป็นเวลาพันๆ ปีแล้ว

สำหรับศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดระยองนั้นเริ่มก่อสร้างเมือปีพ.ศ. 2421 เพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทับทิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่กราบไหว้ของ #ชาวระยอง

โดยมีชื่อทางการว่า ตุ้ยบ้วยเนี่ย ตั้งอยู่ที่ #ถนนยมจินดา ซึ่งในระยะแรกมีนายกุ่ยยวด แซ่อุ้ยกับนายกุยตง แซ่ตั้น เป็นผู้มีจิตศรัทธาในการสร้าง
ต่อมาในปีพ.ศ.2448 ได้มีการบูรณะศาลเจ้าใหม่โดยก่อสร้างเป็นคอนกรีต

ในปีพ.ศ.2510 ได้มีการบูรณะศาลเจ้าให้ใหญ่ขึ้นโดยมีมติการซื้อที่ดินบริเวณที่ติดกับทิศตะวันออก เพื่อสร้างเป็นซุ้มประตูทางเข้าออกศาลเจ้า

ในปีพ.ศ.2528 ได้มีการสร้างศาลาชายน้ำขึ้น และตั้งชื่อว่า ศาลาร่วมใจถึงปี พ.ศ.2535 ได้มีมติให้ซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกเพื่อใช้ในการจัดงานประจำปีของศาลและเพื่ออำนวยประโยชน์ต่างๆให้แก่ประชาชนด้วย