สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์นี้ ชวนครอบครัว หรือเพื่อนๆ
ออกไปเที่ยวที่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง กันดีกว่า
🌳🌲🌱🌿☘️🍀🍃🍂🍁
สวนพฤกษศาสตร์ระยองเป็นแหล่งรวมพรรณไม้ภาคตะวันออก
ได้ฉายาว่า “เกาะหญ้ามหัศจรรย์-ป่าพันปี”
ตั้งอยู่ใน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัย
และรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นในภาคตะวันออก
รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ของประชาชน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในเชิงนิเวศแก่ผู้เข้าชมอีกด้วยน้า
🚶‍♂️💑☀️☁️🚣‍♀️🚴‍♂️🏡🛤
สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายมาก
ในรูปแบบสะเทินน้ำ สะเทินบก คือเที่ยวได้ทั้งทางบก ทางน้ำเลย
สวนพฤกษศาสตร์มีลักษณะเป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำ
ไม่ใช่เกาะเดียวโดดๆแต่เป็นพื้นที่ของเกาะน้อยใหญ่จำนวน 5 เกาะ
ได้แก่ 1. เกาะแต้วใหญ่ 2.เกาะแต้วเล็ก 3.เกาะชะมวง 4.เกาะกก และ 5.เกาะนรก
🚣‍♀️🚣‍♀️🚣‍♀️
การล่องเรือจะมี ค่าบริการเรือ ท้องวี (นั่งได้ 8 คน) ชั่วโมงละ 400 บาท
ค่าบริการเรือท้องแบน (นั่งได้ 10 คน) ชั่วโมงละ 500 บาท จะพบนกต่างๆ จำนวนมาก ต่อจากนั้นจะพบกับ หญ้าหนังหมาลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ หญ้ามีความหนา 50-100 เซนติเมตร จึงสามารถขึ้นไปเดินบนนั้นได้ด้วยน้า และจะมีจุดลงจากเรือเพื่อเดินเท้าชมธรรมชาติของแต่ละเกาะ เมื่อเดินไปบนเกาะกลางน้ำทั้ง 5
เราจะได้พบกับความหลากหลายของพรรณไม้ท้องถิ่นบนเกาะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตชุมชน ทั้งผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ลานดินโป่ง ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ ไม้หนาม ป่าพรุ ฯลฯ

“สวนพฤกษศาสตร์ระยอง”
ตั้งอยู่ในตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-16.00 น.
มีเรือบริการและเจ้าหน้าที่นำชมหากมาเป็นหมู่คณะ
สอบถามค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ โทร.0-3863-8880-1, 0-3863-8981
หรือสอบถามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง (ดูแลพื้นที่ระยอง, จันทบุรี) โทร.0-3865-5420-1, 0-3866-4585,0-3865-5422