สวัสดีครับ วันนี้ พี่เพื่อน พี่ชุม และน้องชน จะขอแนะนำสมาคมเพื่อนชุมชนกันอีกครั้งให้กับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ได้ทราบเกี่ยวกับพันธกิจที่เราได้ดำเนินการ….เชิญรับชมได้ครับ

สวัสดีครับ วันนี้ พี่เพื่อน พี่ชุม และน้องชน จะขอแนะนำสมาคมเพื่อนชุมชนกันอีกครั้งให้กับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ได้ทราบเกี่ยวกับพันธกิจที่เราได้ดำเนินการ….เชิญรับชมได้ครับ