ร่วมสนุกกับเพื่อนชุมชน2021-06-30T10:33:44+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

ร่วมสนุกกับเพื่อนชุมชน

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

จากปณิธานเดิม คือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรมมเชิงนิเวศ ระดับ 3 (Eco Industrial Town) และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ภายในปี 2562 ด้วยกลยุทธ์ SHE-WE Model หรือ ชีวี-มีสุข ในงาน

พร้อมส่งเสริมชุมชน วัด โรงเรียน ให้มี Eco ด้วย

ประกาศรายชื่อ ถ่ายภาพ “เล่าเรื่องเมืองของฉัน”

By |December 4th, 2019|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน|Tags: , |

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดถ่ายภาพ "เล่าเรื่องเมืองของฉัน"

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

By |November 26th, 2019|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน|Tags: , |

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

พิธีเปิดโครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

By |November 26th, 2019|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน|Tags: , |

พิธีเปิดโครงการ “ก้าวสู่ปีที่ 9...ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

By |November 26th, 2019|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน|Tags: , |

“ก้าวสู่ปีที่ 9...ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

โครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองของฉัน”

By |November 25th, 2019|Categories: กิจกรรมเพื่อนชุมชน|Tags: , |

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันโหวดใน โครงการประกวดภาพถ่าย “เล่าเรื่องเมืองของฉัน” ที่สะท้อนถึง...

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ