[rev_slider alias=”slider-1″ /]

บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

วารสารเพื่อนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วิดิทัศน์

เพื่อนชุมชนประกาศความร่วมมือครบรอบ 10 ปี เพื่อชุมชนมีสุข สร้างต้นแบบพัฒนา ระยอง สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU รุ่น 5/2563

กิจกรรมเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

May 17th, 2022|0 Comments

ได้เวลาเเล้ว #สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2565 เเละ “ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี 2565

สมาคมเพื่อนชุมชน ต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

May 14th, 2022|0 Comments

สมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี   สมาคมเพื่อนชุมชน นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคตตาล็อก ชุมชน

เพิ่มเติม