Shop Online2016-02-06T18:19:56+00:00

Featured Software

The most popular of our software

[fusion_products_slider picture_size=”auto” cat_slug=”software” number_posts=”4″ carousel_layout=”title_on_rollover” autoplay=”no” columns=”4″ column_spacing=”15″ scroll_items=”” show_nav=”no” mouse_scroll=”yes” show_cats=”yes” show_price=”yes” show_buttons=”yes” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

Helpdesk Software

Avada Classic has engineered the leading helpdesk support software suite the world has ever seen and continues to maintain this for its 6th year.

Product Info

Crypto Tracking Software

Avada Classic are at the forefront of Cryptocurrency tracking, wallet valuation and prospecting software. Our new Tracking Suite is superb.

Product Info

Some of Our Clients

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna.

เปิดรับสมัครขอรับทุนระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2566

March 2nd, 2023|ด้านการศึกษา, สื่อประชาสัมพันธ์|

ดาวโหลดใบสมัคร คลิ้กที่นี่   “ทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน (ระดับ ปวช.)” ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมาก ขึ้น โดยการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) และเข้าศึกษาอยู่ในระดับ

เปิดรับสมัครขอรับทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

March 2nd, 2023|ด้านการศึกษา, สื่อประชาสัมพันธ์|

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี2566 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดระยองได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น โดย การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยองและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง (เรียนดี แต่ยากจน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัด ของรัฐบาล ลักษณะของทุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้เป็นทุนต่อเนื่องจนจบ รวมจำนวน ทุนทั้งสิ้น

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับ ทต.เนินพระ บริเวณชายหาดระยอง

February 25th, 2023|ด้านสิ่งเเวดล้อม, สื่อประชาสัมพันธ์|

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับ ทต.เนินพระ บริเวณชายหาดระยอง เมื่อวันที่ 24 กพ. 66 สมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมทีมงาน เข้าร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียวให้กับชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่ ทต.เนินพระ อีกทั้งช่วยกันลดปัญหาสภาวะโลกร้อน รวมถึงการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวลดล้อมเพื่อฟื้นฟูสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา จ.ระยอง

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Go to Top