Classic Home-backup2019-11-18T01:09:13+00:00

Global Software

FOR CORPORATE MARKETS

Read About Us

Our Applications Cover Diverse Corporate Markets

Lorem ipsum amore amatum amatus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere. Pellentesque nec neque ac lorem malesuada.

Buy Avada Now

Our Investment Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere. 

Avada Classic has been the Largest Global Software Company for more than 6 years, making it the most trusted corporation in the world.

Take Your Business To The Next Level

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim.

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna.

“สงกรานต์” นี้ควรปฏิบัติตัวยังไงในช่วง “โควิด-19” ระบาด?

April 12th, 2021|สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม, แบ่งปันความรู้|

"สงกรานต์" นี้ควรปฏิบัติตัวยังไงในช่วง "โควิด-19" ระบาด? วันนี้เรามาดูกันครับ....

ภาวะออทิสซึม #Autism คือ ความบกพร่องของพัฒนาการในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา การติดต่อสื่อสาร ทักษะทางด้านสังคม การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ

April 3rd, 2021|การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจและสังคม, แบ่งปันความรู้|

สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนชุมชน หลายคนคงส่งสัยว่า ภาวะออทิสซึม คืออะไร? วันนี้เรามาศึกษากันดูครับ....

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7

April 3rd, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านเราน่าอยู่, เศรษฐกิจและสังคม|

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน

Read More About Us

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ