บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

วารสารเพื่อนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วิดิทัศน์

เพื่อนชุมชนประกาศความร่วมมือครบรอบ 10 ปี เพื่อชุมชนมีสุข สร้างต้นแบบพัฒนา ระยอง สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU รุ่น 5/2563

กิจกรรมเพื่อนชุมชน

“ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์”

December 2nd, 2021|0 Comments

#การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น แต่รวมถึงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรชุมชนและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศอีกด้วย วันนี้ขอพามารู้จัก “ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์”

เเนะนำเว็บไซต์เพื่อนชุมชน

December 1st, 2021|0 Comments

วันนี้ผมขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักเว็บไซต์ของ #เพื่อนชุมขน แหล่งความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งด้านสิ่งเเวดล้อม เเละอุตสาหกรรมในจ.ระยอง www.community.or.th

4 ธันวาคม วันสิ่งเเวดล้อมไทย

December 1st, 2021|0 Comments

เนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ใจความเกี่ยวกับ #สถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศ และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกําลังประสบ อยู่ในปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคตตาล็อก ชุมชน

เพิ่มเติม

ติดโควิท-19 ติดต่อที่นี่