สมาคมเพื่อนชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม

การแบ่งปันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเราจึงควรแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน

[MEC id=”3782″]