สมาคมเพื่อนชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม

การแบ่งปันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเราจึงควรแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
November 2019

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม

สมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 20 ท่าน ในการศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง โดยเยี่ยมชมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ...
20 Nov
8:00 am - 6:00 pm
April 2021

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน ...
01 Apr
8:00 am - 6:00 pm
May 2021

สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและป้องกันไวรัส COVID-19

คุณวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย คุณยุทธนา เจริญวงศ์, คุณวิสุทธิ์ หนูงาม, คุณพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช, ...
18 May
8:00 am - 8:00 am

สมาคมเพื่อนชุมชนลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานสมาคมเพือนชุมชน ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ ...
22 May
8:00 am - 8:00 am

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการฯ และ คณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน ห่วงใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่ๆน้องๆในชุมชน ...
22 May
8:00 am - 8:00 am
No event found!