สมาคมเพื่อนชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม

การแบ่งปันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเราจึงควรแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
November 2019

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม

สมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 20 ท่าน ในการศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง โดยเยี่ยมชมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ...
20 Nov
8:00 am - 6:00 pm
April 2021

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน ...
01 Apr
8:00 am - 6:00 pm
No event found!