ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา

📌ข่าวดีมาแล้ว 📢ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ปีที่ 13 ประจำปี 2566 🚩นัดพบครั้งถัดไป พิธีมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2566 ณ ห้องสุนทรภู่ รร.สตาร์ (ฝั่งสตาร์ไอที) เวลา 8.00 - 12.00 น. 🧥การแต่งกาย : สวมใส่ชุดนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 📞06-3772-0726 หรือ 038-685666 ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2566 เป็นต้นไปในเวลาทำการ สมาคมเพื่อนชุมชน 🌳บ้านเราน่าอยู่..สังคมยั่งยืน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

Error: Contact form not found.

Go to Top