การศึกษา2021-07-07T05:37:26+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

การศึกษา

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที 6

By |May 5th, 2020|ด้านการศึกษา|

สมาคมเพื่อนชุมชน ผลิตพยาบาลจากโครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 6 จำนวน 27 คน เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

By |March 18th, 2020|ด้านการศึกษา|

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

By |February 27th, 2020|ด้านการศึกษา|

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

By |November 26th, 2019|ด้านการศึกษา|

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ