การศึกษา2019-11-25T07:50:06+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

การศึกษา

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

จากปณิธานเดิม คือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรมมเชิงนิเวศ ระดับ 3 (Eco Industrial Town) และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ภายในปี 2562 ด้วยกลยุทธ์ SHE-WE Model หรือ ชีวี-มีสุข ในงาน

พร้อมส่งเสริมชุมชน วัด โรงเรียน ให้มี Eco ด้วย

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

By |March 18th, 2020|การศึกษา|

ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการสมาคมเพือนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563

By |February 28th, 2020|การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

27 ก.พ.63 เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศัยกภาพครูแนะแนวปีที่ 4”

สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัคร ทุนปริญญาตรี 2563

By |February 27th, 2020|การศึกษา|

“ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน” ประจำปี ๒๕๖๓

ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา

By |February 22nd, 2020|การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, แบ่งปันความรู้|

ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา เเต่ก่อนอื่นต้องศึกษาก่อนว่าเเต่ละประเภทมีอะไรบ้าง เเละควรทิ้งถังแบบไหนกันนะ

การพัฒนา 5 ระดับ

By |February 18th, 2020|การศึกษา, บ้านเราน่าอยู่, แบ่งปันความรู้|

การพัฒนา 5 ระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ป้องกัน”ไวรัสโคโรนา”

By |February 1st, 2020|การศึกษา, สุขภาพและสิ่งแวดล้อม, แบ่งปันความรู้|

เฝ้าระวัง พร้อมป้องกันตัวเองให้ปลอดภัจากเชื้อไวรัสโคโรนากันนะคะ

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ