กิจกรรมพบปะน้องพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน

Home|กิจกรรมพบปะน้องพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน

กิจกรรมพบปะน้องพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้พบปะน้องพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน ที่เรียนอยู่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 18 คน (ชั้นปีที่ 3) ก่อนที่จะจบแล้วกลับมาทำงานที่พื้นที่จังหวัดระยอง นำโดย ผู้จัดการสมาคมเพือนชุมชน และให้การต้อนรับ โดย นางโสภิต สุวรรณเวลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณะอาจารย์……

Date

Nov 25 2019
Expired!

Leave A Comment

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ