ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม

Home|ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม

สมาคมเพื่อนชุมชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 20 ท่าน ในการศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง โดยเยี่ยมชมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ได้รับการรอง ECO Industrial Estate ระดับ World Class@จากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, เยี่ยมชมชุมชนเกาะกก ECO Community@ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน นาขาวผืนสุดท้ายใจกลางเมือง (ศูนย์การเรียนรู้ข้าวตันละ 2 ล้าน), เยี่ยมชมป่าชุมชนตำบลเนินพระ ECO City@ป่ากลางเมือง ป่าพันล้าน ชมฐานการเรียนรู้ภายในป่าและศูนย์การเรียนรู้ และกราบสักการะ หลวงปู่หิน ณ วัดหนองสนม ECO Temple@ซึ่งเป็น 1 ในวัดได้รับรางวัลให้เป็นวัดเชิงนิเวศ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 การพึ่งพาอาศัย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา……..

 

 

Date

Nov 20 2019
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm

Leave A Comment

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ