สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและป้องกันไวรัส COVID-19

Home|สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและป้องกันไวรัส COVID-19

สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและป้องกันไวรัส COVID-19

คุณวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย คุณยุทธนา เจริญวงศ์, คุณวิสุทธิ์ หนูงาม, คุณพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช, คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี และคุณมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมฯ คณะทำงานสมาคมฯ ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ถุงมือแพทย์ เจลล้างมือ หมวกคลุมผมตัวหนอน Coverall ป้องกันเชื้อโรค แว่นพลาสติก ปรอทวัดไข้ดิจิตอล face shield แบบมีแว่นตา ชุดเอี๊ยมพลาสติก PPE สำหรับฉีดพ่นสารเคมี เป็นต้น ร่วมมูลค่า 660,000 บาท ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง. รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระ, ศูนย์บริการสาธารณสุขเนินพยอม(เทศบาลเมืองมาบตาพุด), รพ.สต.บ้านกระเฉท(เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) รับมอบโดย ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, เภสัชกรวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง , คุณพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง คุณกุมพล ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง, คุณสุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานและการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ทีระบาดใน ระลอกที่ 3 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง …..(18 พค. 64)

Date

May 18 2021
Expired!

Time

8:00 am - 8:00 am

Leave A Comment

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ