สมาคมเพื่อนชุมชนลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

Home|สมาคมเพื่อนชุมชนลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

สมาคมเพื่อนชุมชนลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานสมาคมเพือนชุมชน ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด รพ.สต.กระเฉท และ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเนินพระ อาทิ ชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ PPE หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลล้างมือ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ ทั้งนี้ ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน….

 

 

Date

May 22 2021
Expired!

Time

8:00 am - 8:00 am

Leave A Comment

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ