สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19

Home|สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการฯ และ คณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน ห่วงใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่ๆน้องๆในชุมชน หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการจ้างงาน ด้านรายได้ รวมไปถึงการอุปโภคบริโภค ดังนั้นทางสมาคมฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับเพื่อนบ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ ทต.บ้านตาพุด ทต.เนินพระ ทต.ทับมา รพ.สต.กระเฉท(ทต.มาบข่าพัฒนา) และ ทต.บ้านฉาง รวมจำนวน 400 ชุด รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยภายในประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา รวมถึงของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ  รับมอบโดยผู้บริหารเทศบาลแต่ละพื้นที่ 

สมาคมเพื่อนชุมชน มีความตั้งใจที่จะแบ่งเบาความทุกข์ยากของชาวชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เมื่อธุรกิจเกิดการชะลอตัวทำให้อัตราการจ้างงานลดลง และส่งผลกระทบกับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก สมาคมเพื่อนชุมชน หวังว่าการช่วยเหลือชุมชนในครั้งนี้ จะมีส่วนในการเยียวยาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องคนไทย และหวังว่าจะเห็นคนไทยช่วยเหลือและสามัคคีกัน เพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอด และผ่านวิกฤตของไวรัส โควิด-19 ไปด้วยกัน”

#เพื่อนชุมชน บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

ผู้มาร่วมรับมอบถุงยังชีพเพื่อนชุมชนวันที่ 8 มิ.ย. 2564 แต่ละพื้นที่ ดังนี้

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

1. คุณอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

2. คุณอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

3. คุณสุเมธ คณทา รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

4. คุณสุรเชษฐ์ ซื่อมาก ประธานสมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

5. คุณกาญจนา เตลียะโชติ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

6. คุณจำเนียร พรประยุทธ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด

เทศบาลตำบลบ้านฉาง

1. คุณธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง

เทศบาลตำบลทับมา

1. คุณเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา

2. คุณสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา

3. คุณรำไพ จันทะโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลทับมา

– เทศบาลตำบลเนินพระ

1. คุณสมภักดิ์ บำรุงพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ

2. คุณกฤตยา สตาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเนินพระ

– เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

1. คุณบรรอร จำนงค์ภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเฉท

 

 

 

 

 

Date

May 22 2021
Expired!

Time

8:00 am - 8:00 am

Leave A Comment

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ