สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7

Home|สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7

สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน เพื่อส่งต่อให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของจังหวัด รวม 9 แห่ง จากแผนทั้งหมดพร้อมผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ 440 คน เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 64 นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมทำพิธีรับรายงานตัวบุคลากรสาธารณสุข จ.ระยอง ประจำปี 2564 พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน จากจำนวนทุนทั้งหมด 440 ทุน กระจายลงไปในโรงพยาบาล 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ

ทั้งนี้ ทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสำนักปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการด้านบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดระยอง มอบทุนพยาบาล จำนวน 440 ทุน มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้สำเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพและได้กระจายลงไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดระยองแล้ว นับว่าเป็นการสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดในระยะยาว เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

Date

Apr 01 2021
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm

Leave A Comment

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ