สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ทต.เนินพระ และ ทต.ทับมา ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลเนินพระ และ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทับมา โดย คุณมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ได้มอบข้าวกล่อง รวมจำนวนกว่า 4,000 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่