6ผักนี้ ต้องกินสุก🥗

🥬ผักตระกูลกะหล่ำ
ผู้ป่วยโรคไฮโปไทหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการกินสด


🥬หน่อไม้
เป็นผักที่ต้องทำให้สุกก่อน จึงกินได้ เพื่อลดสารพิษตามธรรมชาติ


🥬ถั่วงอก
เป็นผักที่พบการปนเปื้อนแบคทีเรียสูง คนภูมิคุ้มกันต่ำ เด็ก และหญิงมีครรภ์ ไม่ควรกินสด


🥬ถั่วฝักยาว
เป็นผักที่ทำให้เกิดแก๊ส ทำให้ท้องอืด และควรทำความสะอาดแล้วแช่น้ำอย่างน้อย 5 นาทีก่อนกินสด


🥬ผักโขม
มีกรดออกซาลิก ที่ขัดขวางการดูดซึม ธาตุเหล็ก และแคลเซียม ควรต้องผ่านความร้อนหรือทำให้ก่อน


🥬ผักไชยา
มีสารกลูโคไซด์ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นไซยาไนด์ ไม่ควรกินสดเด็ดขาด
.
ข้อมูลจาก mgronline