วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน

อีกคลิปดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง พริกแกง ไข่เค็ม ครับ